Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč

seznam knih

Śrīmad Bhāgavatam 7

Śrī Śrīmad A. C. Bhaktivedanta Svāmī Prabhupāda
Knihy
filozofie
tradiční písmo

Mocný démon Hiranyakašipu, se rozhněván smrtí svého bratra, kterého zabil Višnu v podobě Pána Várahy, rozhodl podstoupit neobyčejně náročnou azkezi, aby mohl získat požehnání nesmrtelnosti a beze strachu tak pomstít smrt Hiranyákši. Samotný Brahmá tedy zastavil jeho odříkaní, ale jelikož sám musí zemřít, toto požehnání mu udělit nemohl. Démon si tedy chytře navymýšlel různá jiná požehnání, která mu, jak se domníval měla život dokonale ochránit a s nově nabytou silou žačal utiskovat celý vesmír, zváště pak svého slavného syna, Prahláda. Démoni vymýšlí různé strategie jak zaujmout místo Boha, ale Nejvyšší Pán je vždy o krok napřed, tak i v tomto případě hravě překonal domýšlivého Hiranyakašipua, a aby ochránil svého čistého oddaného Prahláda, zjevil se v podobě, která dokonale překonala všechna démonova požehnání. Sedmý zpěv nás dále zavádí do problematiky společenských vztahů, rozebírá témata jako chování dokonalé osoby a popisuje dokonalý rodinný život. V závěru pak nabízí pokyny pro civilizované lidské bytosti. Tato studie zahrnuje původní sanskrtské texty, transkripci do latinského písma, české ekvivalenty, překlady a důkladná vysvětlení.
O autorovi
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda je představitelem původní duchovní posloupnosti mistrů sahající až k samotnému Kršnovi. Narodil se v roce 1896 v Kalkatě v Bengálsku z tohoto světa odešel v roce 1978 ve Vrindávanu, v Severní Indii. Je celosvětově uznávanou autoritou na védská písma a také praxi bhakti jógy. Na přání svého duchovního mistra zasvětil svůj život rozšiřování tohoto poznání k anglicky mluvícím lidem a postupně k lidem celého světa. Od svého dětství byl velkým a čistým oddaným Kršny. Na sklonku života, kdy mu bylo téměř 70 let, se mu v roce 1965 konečně podařilo odjez z Indie do západních zemí, aby mohl úspěšně vykonat svoji misi - představit vědomí Kršna a sanátana dharmu lidem západních zemí. V New Yorku v roce 1966 založil Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny a v dalších letech jej za pomoci svých žáků rozšířil do dalších koutů světa. Zajímavostí je, že Šríla Prabhupáda psal většinu svých knih v dobu, kdy všichni ostatní spí - mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Přes den byl vytížen vedením svých žáků a organizací rostoucí duchovní společnosti. Intenzivně cestoval po celé planetě. Spánkem trávil velmi málo času (méně než 3 hodiny denně). Při psaní knih byl pohroužen v hluboké meditaci. Jeho knihy jsou přitom zároveň jak velmi učené, pragmatické, logické a praktické, tak duchovní a mystické. Každého čtenáře osloví čistota, hloubka, jednoduchost a přímost této literatury.
Rok vydání 2000
Vydavatel The Bhaktivedanta Book Trust
Jazyk Čeština
Vazba Pevná
Počet stran 833
Rozměr 138 × 210 mm
ISBN 91-7149-433-2