Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč

seznam knih

Śrīmad Bhāgavatam 5

Śrī Śrīmad A. C. Bhaktivedanta Svāmī Prabhupāda
Knihy
filozofie
tradiční písmo

Pátý zpěv Šrímad Bhágavatamu nás zavádí do fascinujícího příběhu krále Ršabhadeva a jeho syna Bharaty, zároveň se věnuje védskému popisu vesmíru.Příběh krále Ršabhadevy je jedinečným vyprávěním o větším pokroku na duchovní cestě. Ršabhadeva, který byl inkarnací Boha, zanechal své království a žil jako svatý asketa a avadhúta. Jeho život byl vzorem oddanosti Bohu a odříkání od hmotného světa. Duchovní učení předal také svým synům, z nichž Mahárádž Bharata byl tím nejstarším a stal se prvotřídním oddaným a králem.Příběh Bharaty následně ukazuje, jak i přes duchovní pokročilost, lze stále padnout do iluze hmotného světa. Bharata, po němž byla pojmenována naše planeta(Bhárata-varša), se na konci své vlády stáhl do ústraní, aby se věnoval čistě oddané službě a pokračoval na cestě k dokonalosti. Nakonec však přilnul k mladému jelínkovi a svůj pokrok tak pozdržel. Příběh Bharaty je poučením o tom, jak důležité je udržovat duchovní disciplínu a nepropadnout pokušením hmotného světa. Kromě toho pátý zpěv obsahuje védský popis vesmíru, který zahrnuje koncepty, jako je kosmologie, cykly stvoření a zániku a detaily o různých planetách a rovinách existence. Tyto pasáže dávají čtenářům hlubší porozumění védskému kosmologickému modelu a jeho spojení s duchovními učeními Šrímad Bhágavatamu.Tato studie zahrnuje původní sanskrtské texty, transkripci do latinského písma, české ekvivalenty, překlady a důkladná vysvětlení.

O autorovi
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda je představitelem původní duchovní posloupnosti mistrů sahající až k samotnému Kršnovi. Narodil se v roce 1896 v Kalkatě v Bengálsku z tohoto světa odešel v roce 1978 ve Vrindávanu, v Severní Indii. Je celosvětově uznávanou autoritou na védská písma a také praxi bhakti jógy. Na přání svého duchovního mistra zasvětil svůj život rozšiřování tohoto poznání k anglicky mluvícím lidem a postupně k lidem celého světa. Od svého dětství byl velkým a čistým oddaným Kršny. Na sklonku života, kdy mu bylo téměř 70 let, se mu v roce 1965 konečně podařilo odjez z Indie do západních zemí, aby mohl úspěšně vykonat svoji misi - představit vědomí Kršna a sanátana dharmu lidem západních zemí. V New Yorku v roce 1966 založil Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny a v dalších letech jej za pomoci svých žáků rozšířil do dalších koutů světa. Zajímavostí je, že Šríla Prabhupáda psal většinu svých knih v dobu, kdy všichni ostatní spí - mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Přes den byl vytížen vedením svých žáků a organizací rostoucí duchovní společnosti. Intenzivně cestoval po celé planetě. Spánkem trávil velmi málo času (méně než 3 hodiny denně). Při psaní knih byl pohroužen v hluboké meditaci. Jeho knihy jsou přitom zároveň jak velmi učené, pragmatické, logické a praktické, tak duchovní a mystické. Každého čtenáře osloví čistota, hloubka, jednoduchost a přímost této literatury.
Rok vydání 1996
Vydavatel The Bhaktivedanta Book Trust
Jazyk Čeština
Vazba Pevná
Počet stran 900
Rozměr 138 × 210 mm
ISBN 91-7149-253-4