Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč

seznam knih

Śrīmad Bhāgavatam 4.2

Śrī Śrīmad A. C. Bhaktivedanta Svāmī Prabhupāda
Knihy
filozofie
tradiční písmo
Druhý díl čtvrtého zpěvu Šrímad Bhágavatamu se věnuje příběhu Mahárádže Pračínábarhišata a jeho setkání s Náradou Munim. Tento zpěv začíná popisem situace, kdy Mahárádž Pračínábarhišat přebírá královský trůn po Mahárádži Prithuovi, který byl velmi spravedlivým panovníkem. Pračínábarhišat však postupně upadá do materialismu a zapomíná na své duchovní povinnosti.Velký mudrc Nárada Muni se nad ním slituje a přichází mu poskytnout duchovní vedení. Nárada Muni mu vypráví alegorický příběh o králi Purandžanovi, který symbolizuje podmíněnou duši v hmotném světě, která je poutána smysly a smyslovými objekty, hledá iluzorní štěstí a prochází cyklem reinkarnací.Tento příběh má hluboký duchovní význam a poukazuje na nutnost odvrátit se od hmotných vášní a věnovat se duchovnímu hledání a oddanosti Bohu. Mahárádž Pračínábarhišat přijímá Náradova slova a začíná věnovat svůj život duchovní praxi a hledání věčného štěstí.Celkově druhý díl čtvrtého zpěvu Šrímad Bhágavatamu zdůrazňuje důležitost duchovního hledání a oddané služby Bohu a ukazuje, jak mudrci a duchovní učitelé mohou pomoci lidem nalézt cestu k vyššímu vědomí.Tato studie zahrnuje původní sanskrtské texty, transkripci do latinského písma, české ekvivalenty, překlady a důkladná vysvětlení.

O autorovi
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda je představitelem původní duchovní posloupnosti mistrů sahající až k samotnému Kršnovi. Narodil se v roce 1896 v Kalkatě v Bengálsku z tohoto světa odešel v roce 1978 ve Vrindávanu, v Severní Indii. Je celosvětově uznávanou autoritou na védská písma a také praxi bhakti jógy. Na přání svého duchovního mistra zasvětil svůj život rozšiřování tohoto poznání k anglicky mluvícím lidem a postupně k lidem celého světa. Od svého dětství byl velkým a čistým oddaným Kršny. Na sklonku života, kdy mu bylo téměř 70 let, se mu v roce 1965 konečně podařilo odjez z Indie do západních zemí, aby mohl úspěšně vykonat svoji misi - představit vědomí Kršna a sanátana dharmu lidem západních zemí. V New Yorku v roce 1966 založil Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny a v dalších letech jej za pomoci svých žáků rozšířil do dalších koutů světa. Zajímavostí je, že Šríla Prabhupáda psal většinu svých knih v dobu, kdy všichni ostatní spí - mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Přes den byl vytížen vedením svých žáků a organizací rostoucí duchovní společnosti. Intenzivně cestoval po celé planetě. Spánkem trávil velmi málo času (méně než 3 hodiny denně). Při psaní knih byl pohroužen v hluboké meditaci. Jeho knihy jsou přitom zároveň jak velmi učené, pragmatické, logické a praktické, tak duchovní a mystické. Každého čtenáře osloví čistota, hloubka, jednoduchost a přímost této literatury.
Rok vydání 2014
Vydavatel The Bhaktivedanta Book Trust
Jazyk Čeština
Vazba Pevná
Počet stran 851
Rozměr 138 × 210 mm
ISBN 978-91-7149-231-9