Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč

seznam knih

Śrīmad Bhāgavatam 1.1

Śrī Śrīmad A. C. Bhaktivedanta Svāmī Prabhupāda
Knihy
filozofie
tradiční písmo
První část Bhágavatamu nám přináší poutavý příběh o návštěvě velkého světce Nárady Muniho, který přišel navštívit svého žáka Šrílu Vjásedévu. Jeho posláním bylo povzbudit Šrílu Vjásadévu k sepsání tohoto díla. Ačkoliv Vjásadéva již sepsal Védy a napsal komentář k nim ve formě Védánta-sútry, stále cítil, že něco chybí.Nárada Muni mu odhalil příčinu jeho nespokojenosti a povzbudil ho k napsání podstaty védské literatury, která nebyla v jeho předchozích dílech dostatečně zdůrazňována. Tento díl také popisuje události spojené s narozením Mahárádže Paríkšita a přináší poučné příběhy z života Pánduovců, hlavních postav Mahábháraty. Důkladně rozebírá také 22 hlavních inkarnací Pána Krišny, předpovídá zjevení Pána Buddhy (který již přišel na svět asi před 600 lety př. n. l.) a Kalkiho (který se zjeví na konci Kali-jugy). Tato studie zahrnuje původní sanskrtské texty, transkripci do latinského písma, české ekvivalenty, překlady a důkladná vysvětlení.


O autorovi
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda je představitelem původní duchovní posloupnosti mistrů sahající až k samotnému Kršnovi. Narodil se v roce 1896 v Kalkatě v Bengálsku z tohoto světa odešel v roce 1978 ve Vrindávanu, v Severní Indii. Je celosvětově uznávanou autoritou na védská písma a také praxi bhakti jógy. Na přání svého duchovního mistra zasvětil svůj život rozšiřování tohoto poznání k anglicky mluvícím lidem a postupně k lidem celého světa. Od svého dětství byl velkým a čistým oddaným Kršny. Na sklonku života, kdy mu bylo téměř 70 let, se mu v roce 1965 konečně podařilo odjez z Indie do západních zemí, aby mohl úspěšně vykonat svoji misi - představit vědomí Kršna a sanátana dharmu lidem západních zemí. V New Yorku v roce 1966 založil Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny a v dalších letech jej za pomoci svých žáků rozšířil do dalších koutů světa. Zajímavostí je, že Šríla Prabhupáda psal většinu svých knih v dobu, kdy všichni ostatní spí - mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Přes den byl vytížen vedením svých žáků a organizací rostoucí duchovní společnosti. Intenzivně cestoval po celé planetě. Spánkem trávil velmi málo času (méně než 3 hodiny denně). Při psaní knih byl pohroužen v hluboké meditaci. Jeho knihy jsou přitom zároveň jak velmi učené, pragmatické, logické a praktické, tak duchovní a mystické. Každého čtenáře osloví čistota, hloubka, jednoduchost a přímost této literatury.
Rok vydání 1992
Vydavatel The Bhaktivedanta Book Trust
Jazyk Čeština
Vazba Pevná
Počet stran 386
Rozměr 138 × 210 mm
ISBN 978-91-7149-039-1